Dethleffs-Logo
Svenska

Deltagande i tävlingen ”Foto- och videokampanj – 90-årsjubileum”

1. Deltagande

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren deltagarvillkoren. Alla över 18 år som har sin hemvist i Sverige får delta. Personal, anhöriga och samarbetspartners till Dethleffs GmbH & Co KG får inte delta. Deltagande via speltjänster eller andra manipuleringar är förbjudna. Varje person får bara delta i tävlingen en gång. Vid misstanke om bedrägeri gällande en deltagare (t.ex. otillåten manipulering, flera tävlingsbidrag från en och samma person) förbehåller sig Dethleffs GmbH & Co KG rätten att (även i efterhand) ogiltigförklara vinsten.

2. Så går tävlingen till

Dethleffs GmbH & Co KG uppmanar deltagarna att ladda upp ett eller flera fotografier på temat ”90 års husvagnsliv” på www.dethleffs-90-jubileum.se. För att delta i tävlingen måste deltagaren ladda upp en bild på www.dethleffs-90-jubileum.se, fylla i de obligatoriska rutorna och godkänna deltagarvillkoren. Sista datum för anmälningar är fredagen den 31 december 2021, 23:59. Rättsliga invändningar är inte möjliga. Vinnarna lottas fram slumpmässigt bland alla deltagare som svarat rätt på tävlingsfrågan. Dethleffs GmbH & Co. KG meddelar vinnaren via den e-postadress som deltagaren angett i tävlingsanmälan.

3. Upphovsrätt

Deltagaren måste vara ensam upphovsman till det innehåll som hen skickar in. Innehållet får inte kränka andra personers rättigheter. Deltagaren måste ha inhämtat samtycke från alla personer som förekommer på bilderna/videofilmerna. För minderåriga måste samtycke inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare. Skapandet av bilderna eller filmerna får inte heller innebära ett brott mot gällande lagar.

4. Användning av inskickat innehåll

Deltagarna ger Dethleffs GmbH & Co KG rätt att utan kostnad samt utan tidsmässig eller fysisk begränsning kopiera, sprida och publicera det innehåll som deltagaren lämnat in inom ramen för tävlingen.

5. Vinster

I varje tävling lottas de vinster ut som anges i tävlingsbeskrivningen. Utbetalning i kontanter är inte möjlig. Om en vinst av något skäl inte längre skulle vara tillgänglig så förbehåller sig Dethleffs GmbH & Co KG rätten att ersätta vinsten med ett likvärdigt eller högvärdigare alternativ. Vinsterna skickas ut till vinnarna utan kostnad.

6. Accepterande av vinst

Efter att vinnarna tillkännagetts har varje vinnare 28 dagar på sig att tacka ja till vinsten. Det görs genom att svara på mejlet från Dethleffs. Om en vinst inte skulle gå att dela ut av skäl som Dethleffs GmbH & Co. KG inte kan hållas ansvarig för så förfaller vinstanspråket utan ersättning. Vi gör bara ett försök att skicka ut vinsten. Deltagaren godkänner att vid vinst omnämnas vid namn och fotograferas vid vinstutdelningen samt att detta foto kan komma att användas för kommunikation kring tävlingen på Dethleffs kanaler (webbplats, sociala medier såsom Facebook och Instagram, den trycka kundtidningen ”Family News”).

7. Skydd av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas med sekretess. Vinst meddelas via e-post. De personuppgifter som samlas in om dig under tävlingen behövs för att genomföra tävlingen och för att meddela vinnaren. Om du samtycker till användning i marknadsföringssyfte godkänner du reklamutskick via e-post om aktuella produkter, event o.s.v. från Dethleffs GmbH & Co. KG. Dina personuppgifter vidarebefordras endast till sådana mottagare som är inblandade i att genomföra tävlingen, särskilt vad gäller att leverera vinsten. Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla godkännandet av användning i marknadsföringssyfte med framtida verkan. För att göra det behöver du bara skicka ett kort meddelande per post till: Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu, eller via e-post (datenschutz@dethleffs.de). I varje reklamutskick får du också information om din rätt att och dina möjligheter att återkalla medgivandet. Utförligare information gällande personuppgiftsekretess och dina rättigheter hittar du i vår datasekretessförklaring (www.dethleffs.de/datenschutz).

8. Anordnare

Dethleffs GmbH & Co KG,
Arist-Dethleffs-Straße 12,
88316 Isny im Allgäu.

9. Ändring av deltagarvillkoren – tidigarelagd avslutning av tävlingen

Dethleffs GmbH & Co KG förbehåller sig rätten att när som helst ändra deltagarvillkoren samt att av betydande skäl helt eller delvis avbryta eller avsluta en tävling utan förvarning. Dethleffs GmbH & Co KG utnyttjar denna möjlighet särskilt när det av rättsliga skäl inte går att säkerställa att tävlingen kan genomföras på ett ordnat sätt.

10. Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att av betydande skäl utesluta deltagare ur tävlingen samt att kräva tillbaka priser, särskilt när det föreligger välgrundade misstankar eller bevis för falska uppgifter, manipulering, brott mot deltagarvillkoren eller andra otillåtna handlingar. Rättsliga invändningar är inte möjliga.